Uhlí - černé zlato Lužice - mělo zásadní vliv na krajinu a průmyslový rozvoj obou lužických regionů.
Sebeobraz Lužice i její obraz navenek jsou úzce spjaty s historií těžby uhlí v regionu.
Od počátků těžby hnědého uhlí v Lužici před více než 160 lety až do současnosti hraje uhlí důležitou roli a je stále aktuálním tématem v médiích.
Výstavní cyklus "Požehnání a prokletí - Černé zlato Lužice" má v jednotlivých částech reflektovat historii těžby hnědého uhlí v Dolní Lužici a přiblížit její úzké prolínání se všemi oblastmi života společnosti v našem regionu.
První výstava, která v létě 2022 zahájí "hnědouhelnou sérii", zahájí cyklus tematickým přehledem.