Tradiční kroje hrají v mnoha venkovských oblastech Německa důležitou roli a jsou nenahraditelnou součástí kulturního dědictví. Tradice tradičních krojů a zvyků se dodnes udržuje také ve vlasti Marka Braniborského, zejména v Dolní Lužici a Flámsku. Svaz Mitteldeutsche Heimat- und Trachtenverband e.V. uspořádal výstavu fotografií na téma "Tradiční kroj a krajina". Fotografie byly pořízeny ve Flämingu, Spreewaldu a Bavorsku. Souběžně s výstavou na téma tradiční kroj ve Vendoněmeckém vlastivědném muzeu v Jänschwalde bude od neděle 23. dubna 2023 v Muzeu železářství a rybářství v Peitzu k vidění výstava fotografií zaměřená na krajinu a svěrkový koláč.