Wystawa specjalna poświęcona jest artyście Berndowi Beckowi (1942-2022). W swoich rysunkach i obrazach zajmuje się przedstawianiem różnych przestrzennych aspektów przedmiotów, architektury i ludzi. Po wykształceniu malarskim w Geseke w Westfalii i studiach artystycznych w HdK/HfBK w Berlinie, Beck pracował jako niezależny artysta w Berlinie, a od 2010 roku w Jamlitz. Retrospektywa jego prac jest uzupełniona w innych salach wystawowych obrazami artystów z kolonii artystów Jamlitz, takich jak Bianca Commichau-Lippisch, Walter Kühne i Erich Seiffert, którzy pracowali pokolenie przed nim.