Tradycyjny strój odgrywa ważną rolę w wielu wiejskich regionach Niemiec i jest niezastąpioną częścią dziedzictwa kulturowego. Tradycja tradycyjnych strojów i zwyczajów podtrzymywana jest do dziś także w ojczyźnie Marka Brandenburczyka, zwłaszcza na Dolnych Łużycach i we Fläming. Mitteldeutsche Heimat- und Trachtenverband e.V. zorganizował wystawę fotograficzną na temat "Tradycyjny strój i krajobraz". Zdjęcia zostały wykonane we Fläming, Spreewaldzie i Bawarii. Równolegle z wystawą na temat tradycyjnego stroju w Wendish-German Museum of Local History w Jänschwalde, wystawa fotograficzna skupiająca się na krajobrazie i cieście zaciskowym będzie prezentowana w Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa w Peitz od niedzieli 23 kwietnia 2023 r.