Podstawą wystawy specjalnej, pomyślanej jako wystawa objazdowa, jest książka "Mehr als eine Tracht. Serbołużycko-wendyjska kultura, historia i tożsamość w powiecie Dahme-Spreewald", wydana przez przedstawicielkę Serbołużyczan w LDS Sabrinę Kuschy i archiwum powiatowe LDS. Po raz pierwszy wystawa daje kompleksowy wgląd w kulturę serbołużycko-wendyjską w powiecie. Skupia się również na pracy wielu zaangażowanych osób dzisiaj, nie tylko Łużyczan/Wendów, i pokazuje sposoby, w jaki można zachować tradycję i język. Ponadto kurs języka dolnołużyckiego w oparciu o ciekawe obiekty muzealne zaprasza zwiedzających do aktywnego i zabawnego obcowania z kulturą dolnołużycką. Wystawa powstała we współpracy z Archiwum Okręgowym LDS i przedstawicielem Łużyc w LDS, Sabriną Kuschy.