Ponieważ tylko nieliczni mieli okazję obejrzeć wystawę fotograficzną z powodu KORONY, prezentujemy ją naszym gościom jeszcze raz w zmienionej, rozszerzonej formie. Wuglĕdy - Perspektywy pokazuje życie miejskie między obyczajem a zmianą, postępem a tradycją. Kontrastujące ze sobą style obrazowe, zestawione ze sobą, łączą widoki współczesnego życia wendyjskiego.
Kultura. Tematycznie przeciwstawne, ale ściśle powiązane w swoich fascynacjach. Postęp i zmiana. Fotografie tradycyjnej mody kostiumowej autorstwa dolnołużyckiej projektantki Sary Gwiszcz. Wystawione w dużym formacie, krzykliwe, kontrowersyjne. Prezentowane przez cztery modelki o międzynarodowym pochodzeniu mieszkające w Cottbus. Tradycja i obyczaje. Fotografie skubania koguta Dissena, przedstawiciela żywej kultury wendyjskiej. Sylwetka. Trudno umiejscowić w czasie. Fotografie z zakładania tradycyjnych strojów. Kolorowe, autentyczne, bliskie. Symboliczne dążenie do autentyczności i trwałości.