Jak se slavila neděle na venkově? Jaké zvláštní zvyky a obyčeje se dodržovaly v lužickosrbské/vendské domácnosti v neděli? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá speciální výstava v místním historickém muzeu v Dissenu. Kromě receptů a historických doplňků pro nedělní pití kávy ukazuje Bernd Choritz fotografie pečení v tradiční peci na dřevo.