Zahájení sezóny v areálu "Starý lid" nabízí rodinám s dětmi možnost přenést se 1000 let do minulosti a nahlédnout do života v raném středověku. Prozkoumejte malou osadu jámových domů ze slovanského středověku a zažijte dobu, kdy se ještě zapalovaly ohně ocelí a kamenem. Dozvíte se, jak tančilo vřeteno a jak se musela pečlivě vyrábět látka na zátěžovém tkalcovském stavu. Objevte, jaká jídla byla na jídelníčku a jak se lišila od dnešní kuchyně.