Malá osada jámových domů ze slovanského středověku v Míšeňském vlastivědném muzeu zve na zahájení sezóny především rodiny s dětmi. Část osady si můžete podrobně prohlédnout při poslechu středověké hudby. Domy vypadají, jako by jejich obyvatelé opustili své domovy jen na krátkou dobu, aby pracovali na polích. Můžete si tak prohlédnout dům bojovníka, hrnčíře a tkalce a dozvědět se, jak lidé předli, tkali, barvili a vyráběli keramiku, ale také jak pletli koše a dělali práci se dřevem.
11:00 - 15:00, vstupné 5,50 €, děti 3,00 €