Každou středu od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 se koná speciální prohlídka osadní části s průvodcem. Prozkoumejte malou osadu jámových domů ze slovanského středověku a zažijte dobu, kdy se ještě oheň rozdělával ocelí a kamenem, kdy vřeteno tančilo a látka se musela pracně vyrábět na tkalcovském stavu a kdy se na jídelníčku objevovala zcela jiná jídla než v dnešní kuchyni.