Tradiční kroje hrají v mnoha venkovských oblastech Německa důležitou roli a jsou nenahraditelnou součástí kulturního dědictví. Tradice tradičních krojů a zvyků se dodnes udržuje také ve vlasti Marka Braniborského, zejména v Dolní Lužici a Flámsku. Svaz Mitteldeutsche Heimat- und Trachtenverband e.V. uspořádal výstavu fotografií na téma "Tradiční kroj a krajina". Fotografie byly pořízeny ve Flämingu, Spreewaldu a v Bavorsku. Tuto výstavu na téma tradiční kroj si můžete prohlédnout ve Vendoněmeckém vlastivědném muzeu v Jänschwalde od soboty 22. dubna 2023. K vidění jsou tradiční kroje z různých německých krojových oblastí, s láskou inscenované různými fotografy. Dozvíte se zajímavosti o tradičních krojích. Mimořádná událost: Flämingtracht se setkává s vendským tradičním krojem!