V roce 1927 pověřil gubenský výrobce látek Erich Wolf architekta Bauhausu Ludwiga Miese van der Roheho stavbou inovativního obytného domu v horách Guben. Venkovský dům navržený ve stylu Bauhaus stojí na počátku řady pozoruhodných stavebních projektů a je dnes považován za klíčové dílo pro pozdější architektovu tvorbu. Místo bývalé vily se nachází na kopci rovnoběžném s břehem řeky Nisy. Průčelí domu směřovalo na západ. Odtud se můžete kochat širokým výhledem na údolí řeky. V roce 1945 vila zcela vyhořela a její ruiny byly zbořeny. Dochovaly se pouze zbytky opěrné zdi na náspu. Speciální výstava o Wolfově vile si klade za cíl informovat slovem i obrazem o současném stavu rekonstrukce Wolfovy vily - výstava fotografa Larse Wiedemanna ve spolupráci s Městským a průmyslovým muzeem.
Vstupné: běžné podle aktuálního sazebníku poplatků