Plechové hračky mají dlouhou tradici. Ale kdykoli se daly do pohybu, všichni je s údivem sledovali. Jsou to malé technické zázraky, které většinou dětské ruce dokážou oživit pomocí klíče. Výstava "Mechanický svět zvířat" ukazuje originální historické plechové hračky, které jsou zasazeny do svého zdánlivě přirozeného prostředí s taxidermií ptáků a inscenovanými fotografiemi. Zahrnuje 57 různých předmětů od mezinárodních výrobců z let 1900 až 1970.
Výstava "Mechanický svět zvířat" vznikla ve spolupráci s berlínskými sběratelskými fotografy Volkerem Weinholdem a Sebastianem Köpkem.