V NDR bylo lidové umění součástí ideologicky definované a finančně podporované "masové kultury". Oficiálně se mu říkalo lidové umění, amatérské umění a umělecká lidová tvorba. To zahrnovalo aktivity v kroužcích výtvarného a užitého umění, ve sborech, hudebních, tanečních a divadelních skupinách, v kroužcích píšících pracovníků a v pěveckých klubech. Často na ně dohlíželi akademicky vzdělaní umělci a vytvářeli značný umělecký potenciál. Speciální výstava poskytuje ucelený přehled o umělcích a uměleckých dílech v lužickosrbské oblasti a také vhled do intenzivní propagace lidového umění v NDR.