Od 21 lutego w Muzeum Hutnictwa i Rybołówstwa w Peitz można oglądać wystawę specjalną "Muzeum Schaufenster". Na wystawie tej członkowie grupy roboczej Muzeum Ziemi Łużyckiej prezentują swoje wspólne cechy i specjalności. Ostatnim, ale nie mniej ważnym celem jest przyciągnięcie nowych odwiedzających do muzeów.
Cztery funkcjonalne ściany wystawiennicze dają zwiedzającym wgląd w muzea i lokalne centra historyczne powiatu Spree-Neisse w obrazach, słowach i dźwięku. Dowiedz się więcej o izbie historii lokalnej w Gr. Kölzig, młynie w Noßdorf, muzeum włókiennictwa Forst (L), muzeum lotnictwa w Cottbus oraz muzeum miasta i przemysłu w Guben. Wystawa objazdowa jest wspólnym projektem Lokalnej Grupy Działania Spree-Neiße-Land e.V. i grupy roboczej "Łużycka Kraina Muzeów". Przygotowanie i realizacja wystawy specjalnej zostały wsparte środkami z unijnego programu finansowania LEADER.

Ceny

3,50 € dorośli
2,00 € obniżona