Willa Wolf - "Mies van der Rohe

"Serbołużycka sztuka ludowa w NRD"

Zwiedzanie skansenu "Stary lud" z przewodnikiem

Strefa ATZ jest szalona!