Węgiel - czarne złoto Łużyc - miał duży wpływ na krajobraz i rozwój przemysłowy obu regionów łużyckich.
Obraz samych Łużyc, jak i ich wizerunek na zewnątrz, są ściśle związane z historią wydobycia węgla w tym regionie.
Od początków wydobycia węgla brunatnego na Łużycach, ponad 160 lat temu, aż po dzień dzisiejszy, węgiel odgrywał ważną rolę i jest wciąż obecnym tematem w mediach.
Cykl wystaw "Błogosławieństwo i przekleństwo - Czarne złoto Łużyc" ma na celu odzwierciedlenie historii górnictwa węgla brunatnego na Dolnych Łużycach w przekroju oraz zobrazowanie ścisłego zespolenia ze wszystkimi dziedzinami życia społecznego w naszym regionie.
Pierwsza wystawa, która otworzy "Serię z węglem brunatnym" latem 2022 roku, rozpocznie cykl przeglądem tematycznym.