Wystawa zapewnia wgląd w fascynujące życie pszczół w naszym sąsiedztwie. Podkreślono różnice między dzikimi pszczołami a pszczołami miodnymi, a także potrzeby pszczół w zakresie przetrwania i ich adaptacji do środowiska miejskiego. Omówiono również, w jaki sposób pszczoły postrzegają swoje środowisko i komunikują się ze sobą, jakie czynności wykonują zimą i jakie czynniki przyczyniają się do śmiertelności pszczół.