"Tradycyjny strój i krajobraz" w Muzeum Huty i Rybołówstwa w Peitz

JAK KARP W STAWIE