Heimatmuseum Dissen / Domowniski muzej Dešno

GalerieVýstavy | Nabídky pro děti

1

Živé místní a regionální muzeum v čapí vesnici
s

Prostor pod širým nebem "Stary lud"

Situace budovy / pozemku

V budově a na pozemku bývalé školy Dissen se nachází muzeum místní historie. Komplex je památkově chráněný. V letech 1999/2000 prošly všechny budovy kompletní rekonstrukcí.

Charakteristika

Výstava přibližuje způsob života lužickosrbských / vendských zemědělců v Dolní Lužici mezi Chotěboří a Burgem v 19. až 60. letech 20. století. Výstava informuje o těžké práci na polích a ve stájích, o životě na statku, o životě dětí, lužickosrbských pohádkách a pověstech, o svátcích, oslavách a mnoha zvycích, které jsou dodnes živé. Dokumentace díla Bogumila Šwjely je ústředním bodem. Zvláštní kvalitu představuje kolekce dolnolužickosrbských tradičních krojů, které tvoří asi polovinu sbírky. Vystaveno je více než 20 variant a jednotlivých kusů z 18. století, od každodenních venkovských krojů až po složitě vyšívané kroje pro družičky a další sváteční kroje.

Speciální výstavy / doprovodné nabídky

Ke stálé expozici se vztahují pravidelné speciální výstavy (cca 3 ročně), tj. týkající se místa, zvyků, pohádek a pověstí, sezónních událostí, způsobu života a kromě toho umělecké výstavy týkající se krajiny a místa a přírodovědné výstavy v "Storchenhof Dissen".
  • Prohlídky s průvodcem se konají v němčině a po předchozí domluvě také v lužické srbštině, angličtině a češtině.
  • Muzejní vzdělávací nabídky pro školy
  • Muzejní noc, trh umělců
  • Prohlídky kostela s průvodcem
  • Akce pro každoroční vesnickou slavnost
  • Akce, jako jsou prezentace knih
  • ve spolupráci s církevním sborem Dissen Písňové programy a koncerty
  • Workshopy (tradiční zdobení vajec, návrh panenek)
  • Přednášky a další vzdělávání
  • Prohlídky pro zrakově postižené a osoby s mentálním postižením

Nabídky pro děti - S Kobim do muzea

Kobi - duch malého domu - je v muzeu jako doma. Bydlí tam v bačkorách pod kamny. O půlnoci odposlouchává staré muzejní exponáty, když si vyprávějí příběhy z minulosti. Tyto vzrušující příběhy vypráví pracovníkům muzea, kteří je pak předávají dětem - příběhy ze starých, dávných časů.

Kobi nabízí:

1. "Starý Lud - setkání s dávnými lidmi" - cesta do 10./11. století.

" Starý lid - Setkání s dávnými lidmi" - slovanská cesta časem do 10./11. století. Seznámení s ranou historií osídlení Lužických Srbů/Wendů a jejich oděvem v raném středověku. V rámci projektů mohou žáci sami pochopit, jak mohl vypadat život v 10./11. století.
Studenti si vybírají ze 3 projektových nabídek:
1. kovové řemeslo a rozdělávání ohně,
2. kuchyně a výživa
3. od ovcí po oblečení,
ve kterém budou pracovat.

Realizace celého projektu: 10 min. krátký úvod do slovanských dějin (pro všechny žáky), 15 min. seznámení s odíváním v raném středověku (malá ukázka pro všechny žáky), následuje skupinová práce ve 3 projektech, závěr společné jídlo pro všechny žáky s ingrediencemi středověku.

Program probíhá venku a je určen pro žáky 3. až 12. třídy.
Nezapomeňte si vzít vhodné oblečení!
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: alespoň 3 týdny předem
Doba trvání: 4 lekce + 30 minut svačina
Velikost skupiny: 6 až 20 osob

Muzeum místní historie Dissen

2. stručný nástin lužickosrbských/vendských dějin

Při prohlídce muzea se žáci seznámí s historií Lužických Srbů/Wendů od jejich osídlení až po současnost. Vypráví se o těžké práci na poli a na statku, ale také o svátcích a zvycích. Tyto výlety jsou koncipovány podle věkové skupiny.

Program probíhá venku a je určen pro žáky 1. až 12. třídy.
Nezapomeňte si vzít vhodné oblečení!
Termíny: kdykoli dle dohody
Předběžná registrace: možná v krátkém termínu
Doba trvání: 45 minut na jeden projektový kámen
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Různé nabídky lze po dohodě vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

3 Církevní rok - projekt LER

V tomto projektu LER Bernd Pittkunings jako vyškolený katecheta provádí žáky krásně vyzdobeným kostelem v Dissenu. Žáci se při prohlídce malovaných galerií dozvídají o všech církevních svátcích a mohou klást otázky týkající se kostela a bohoslužeb.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena pro předškolní děti a žáky do 7. třídy.
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: alespoň 2 týdny předem
Doba trvání: 45 minut
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze využít i další nabídky místního historického muzea.

Muzeum místní historie Dissen

4. čapí léto aneb "Kde jsou čápi v zimě?" - přírodovědná exkurze

Při prohlídce čápa se žáci dozvědí mnoho zajímavostí o tomto vzácném druhu. Kamera zachycuje muzejní čapí pár, který vychovává svá mláďata. Poznatky doplňuje krátký film a výstava čápů. V malém kvízu si žáci mohou ověřit své nově nabyté znalosti o mistru Adebarovi.
V zimě tento přírodovědný projekt poskytuje informace o zimním spánku, stěhovavých ptácích a zimním spánku. Ukazuje také další způsoby, jak mohou zvířata přežít krutou zimu.

Program probíhá v interiéru i exteriéru a je určen pro žáky 1. až 12. třídy.
Termíny: po dohodě od dubna do konce července nebo celoročně
Předběžná registrace: ano
Doba trvání: 45 až 90 minut
Velikost skupiny: 6 až 20 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

5. nástin současné lužickosrbské hudby a literatury - rozmanitost lužickosrbské hudby, tvůrčího umění básníků a literátů

Mnoho lidí nevnímá lužickosrbskou hudbu vůbec nebo jen její folklorní prvky. Současná lužickosrbská hudba se však neomezuje jen na sbory zpívající lidové písně nebo na popové písně v rádiu.

Její výrazové prostředky sahají od šansonu, popu, rapu a heavy metalu až po experimentální novou hudbu. Stejně kreativní jsou i více či méně známí lužickosrbští básníci a spisovatelé. Lužickosrbský básník Bernd Pittkunings poskytuje přehled.

Nabídka se koná v interiéru a je zaměřena na
Žáci 7. až 12. tříd.
Termíny: na základě dlouhodobé dohody
Předběžná registrace: nejpozději 4 týdny předem
Doba trvání: 45 minut na projektový modul
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat. (Poplatky budou účtovány odpovídajícím způsobem).

Muzeum místní historie Dissen

6. poslouchejte - zapojte se! - Písně k poslechu, zpěvu a účasti na nich

Písničky k poslechu, zpívání a přidávání se: O tom, proč drak nepřivede princeznu, o zvířatech v ohnivém rybníku, zamilovaném mladíkovi, snech o Africe a prázdninách se zpívá v písních básníka Pittkuninga.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem předškolního věku až do 4. třídy.
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

7. jídlo a pití udržuje tělo a duši pohromadě - O jídle a pití, zásobách a pořadí jídel

Děti si prohlédnou muzeum s průvodcem na téma "Výživa v dřívějších dobách". Děti se seznámí s pokrmy a sekvencemi jídel na festivalech a mohou si samy vyrobit máslo a bylinkový tvaroh. Děti sbírají bylinky a zpracovávají je na bylinkový tvaroh. Mohou si sami stloukat máslo a jíst ho s čerstvým chlebem.

Program probíhá v interiéru i exteriéru a je určen pro děti od předškolního věku až do 12. třídy.
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

8. příběhy kolem sladké kaše - vaření a vyprávění pohádek v muzeu

"Kdysi dávno v Africe... Guenoni zasadili fazole a chtěli je sklidit, aby si uvařili kaši. Ale..." Chtěli byste vědět, co bude následovat? Pak nás navštivte v Muzeu místní historie v Dissenu a pojďme se ponořit do pohádek z celého světa, které se týkají jídla. Společně uvaříme sladkou kaši, a zatímco se proso bude vařit na plotně, Bernd Pittkunings bude vyprávět příběhy a pohádky o jídle z minulosti i současnosti.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem předškolního věku až do 7. třídy.
Termíny: po dohodě od pondělí do pátku
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Doba trvání: 1,5 až 2 hodiny
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

9. zdobení lužickosrbských velikonočních vajíček - technika voskové rezervy

Každý žák si může krásně ozdobit vlastní velikonoční vajíčka lužickosrbskými motivy technikou voskové rezervy a dozvědět se zajímavosti o symbolice vzorů.

Tyto pracovní materiály je třeba si vzít s sebou:
Vejce natvrdo nebo vyfouknutá vejce

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem předškolního věku až do 7. třídy.
Termíny: 4 týdny před Velikonocemi po dohodě
Předběžná registrace: nejpozději 4 týdny předem
Doba trvání: přibližně 1,5 hodiny
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

10. keramické přívěsky na Velikonoce a Vánoce - práce s hlínou

Vzory se vtlačují do připravených velikonočních visaček nebo poinsettií ve vlhké hlíně. Ty se později vypalují a jsou krásným dárkem nebo ozdobou jarní či vánoční kytice.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena žákům 1. až 12. tříd.
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

11. čas pečených jablek - pečená jablka a pohádky v muzeu

Podzimní a vánoční nabídka muzea: opět se ozve dětský smích, protože je čas pečených jablek. Děti si naplní vlastní jablko ořechy, domácím džemem a sultánkami. Zatímco se jablko 40 minut peče v troubě, Bernd Pittkunings vypráví pohádky a zpívá písničky o jídle. Poté mohou děti konečně ochutnat, jak chutná pečené jablko.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem předškolního věku až do 7. třídy.
Termíny: od října do února po dohodě od pondělí do pátku
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

12. poinsettie a srdce z pálené hlíny

Ti, kteří si chtějí vyrobit vlastní trvanlivé vánoční hvězdičky nebo srdíčka, si mohou vylisovat vlastní vzory z vlhké hlíny v rámci samostatné akce. Ty se později vypálí a každé dítě dostane po týdnu své vlastní krásné hvězdy nebo srdce na vánoční stromeček.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem od předškolního věku až do 12. třídy.
Termíny: říjen až prosinec od pondělí do pátku dle dohody
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Doba trvání: přibližně 1 hodina
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

13. sněhové vločky - Snĕžynka - řemesla a vyprávění v muzeu

Předvánoční období je také tajemné a mystické. Protože je sněhu málo, mohou si děti pomocí nůžek a papíru vytvořit vlastní krásné sněhové hvězdy na okno nebo na vánoční přání. Po usilovném stříhání a lepení svede lužickosrbská sněhová vločka "Sněhurka", kterou hraje Bernd Pittkunings, všechny děti do světa pohádek a legend.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena dětem předškolního věku až do 7. třídy.
Termíny: od října do ledna po dohodě od pondělí do pátku
Předběžná registrace: nejpozději 2 týdny předem
Doba trvání: přibližně 1,5 hodiny
Velikost skupiny: 6 až 30 osob

Po dohodě lze různé nabídky místního historického muzea vzájemně kombinovat.

Muzeum místní historie Dissen

 

Galerie


Umístění
Heimatmuseum Dissen / Domowniski muzej Dešno
Hlavní ulice 32
03096 Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow

Kontakt
Telefon: 035606 - 256
Fax: 035606 - 237
E - Mail: heimatmuseum@dissen-spreewald.de
Webové stránky: www.heimatmuseum-dissen-spreewald.de
Videa: youtube

Otevírací doba
Út - Čt: 10:00 - 16:00 hod.
navíc od Velikonoc do konce října
Ne a svátky: 12:00 - 16:00 hod.
Pá - So: 11:00 - 15:00 hod.
Prohlídky s průvodcem a návštěvy muzea jsou možné po předchozí domluvě i mimo otevírací dobu.

Přijetí
Dospělí: 5,50 €
Děti, snížené: 3,00 €
Náklady na projekty a nabídky Kobi na vyžádání

Přístupnost
Bezbariérové WC, bezbariérový venkovní areál "stary lud".

Nabídky pro děti
Do muzea s Kobim