Darování místo vyhazování - odevzdávání muzejních exponátů

Jen málokteré muzeum je schopno fungovat a přežít bez darů a příspěvků. Mnoho muzeí mohlo vzniknout pouze díky darům. "Lužická muzejní země" hledá muzejní předměty, památky a příběhy s nimi spojené.

Pokud máte věci, které byste chtěli muzeím zanechat, nebo máte v této souvislosti nějaké dotazy, informujte nás prosím e-mailem na adrese info@lausitzer-museenland.de nebo kontaktujte Svena Vogta na telefonním čísle 0 35606-429035 nebo mobilním čísle 0175-7335180.

Společně s nimi vybereme muzeum v "zemi lužických muzeí", do kterého se jejich dar nebo příspěvek hodí. S kolegy ze sbírkových oddělení muzeí dohlížíme na to, aby všechny darované muzejní předměty byly řádně zdokumentovány a uloženy tak, aby byla zaručena jejich komplexní a především dlouhodobá ochrana.