Vendoněmecké vlastivědné muzeum Jänschwalde / Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce

GalerieVýstavy | Nabídky pro děti
1

Výuka a zachování zvyků a jazyka

Situace budovy / pozemku

Místní historické muzeum se nachází v historickém centru obce, přímo vedle klasicistního vesnického kostela bez věže. Většina expozice čeká na návštěvníky v sedmi místnostech školní budovy postavené v roce 1875. Exponáty jsou vystaveny jako sbírka na ploše více než 600 m². Další muzejní objekt, stará farní stodola, byl zrekonstruován v souladu s požadavky památkově chráněné budovy. Na ploše cca 90 m² je zde k vidění drobná zemědělská technika a sbírka keramiky. V přilehlých stájích, které stejně jako stodola pocházejí z první poloviny 19. století, byly zřízeny další čtyři výstavní místnosti. V nich návštěvníci nahlédnou do každodenních zemědělských činností, jako je praní, stloukání másla, skládání zásob a zpracování lnu.

Charakteristika

Výstavní činnost Heimatstube bude

  • venkovský způsob života vendského a německého obyvatelstva.
  • odrážejí historii vesnice prostřednictvím venkovského nábytku a domácího náčiní, drobné zemědělské techniky a vesnických řemesel, jakož i formou fotografií a dokumentů.

Na lužickosrbské a vendské kořeny odkazují dvojjazyčné nápisy. Důraz je kladen na prezentaci jänschwaldského tradičního kroje ve všech jeho aspektech.

Zvláštní atrakcí je zdokumentovaný zvyk janschwaldského Jezulátka, "Janšojski bog". Tato postava je ojedinělá v celé Dolní Lužici.

Ve farní stodole se nachází významná výstava keramiky. Je zde vystaveno vše, co se v Lužici za poslední tři století vyrobilo z hlíny, od nádob pro domácnost až po umělecké předměty.

Speciální výstavy / doprovodné nabídky

Obměna speciálních výstav

  • Součástí programu jsou tematické prohlídky pro školní třídy a turistické skupiny.
  • Jänschwaldské Jezulátko je vyhledávanou tradicí a v době Vánoc se objevuje i v okolních obcích.

Nabídky pro děti - S Kobim do muzea

Kobi - duch malého domu - je v muzeu jako doma. Bydlí tam v bačkorách pod kamny. O půlnoci odposlouchává staré muzejní exponáty, když si vyprávějí příběhy z minulosti. Tyto vzrušující příběhy vypráví pracovníkům muzea, kteří je pak předávají dětem - příběhy ze starých, dávných časů.

 

Galerie


Umístění
Vendoněmecké vlastivědné muzeum Jänschwalde / Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Kirchstr. 11
03197 Jänschwalde / Janšojce

Kontakt
Telefon: 03 56 07 - 74 99 28
E - Mail: museum-jaenschwalde@peitz.de
Webové stránky

Otevírací doba
duben až říjen
Středa: 10:00-15:00
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek, sobota: 10:00-15:00 hod.

listopad až březen
Úterý, středa: 10:00-15:00 hod.
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek: 10:00-15:00

Prohlídky s průvodcem a návštěvy muzea jsou možné o víkendech po předchozí domluvě.

Přijetí
Dospělí: 2,50 €
Snížené: 2,00 €
Děti: 1,00 €

Přístupnost
žádné informace

Děti
Do muzea s Kobim