Když se loutky učí chodit

Velikonoce v modré a bílé barvě

Oh diese Schule!