Obraz olejny autorstwa Moniki Vargi

"da capo" po łacinie oznacza "od początku".