Tradiční vendské velikonoční zpívání v Jänschwalde

Akce ke Dni matek s "Two Pieces"

4. festival slovanských pohádek