Od 6. července se ve Vendoněmeckém vlastivědném muzeu v Jänschwalde koná speciální výstava "Muzeum Schaufenster". Na této výstavě představují velká muzea a malá vlastivědná centra pracovní skupiny Lužické země muzeí své společné rysy a zvláštnosti. V neposlední řadě je cílem přilákat do muzeí nové návštěvníky.
Čtyři funkční výstavní panely umožňují návštěvníkům nahlédnout do muzejních zařízení čtvrti Spree-Neisse obrazem, slovem i zvukem. Dozvíte se více o muzeu Gr. Kölzig Heimatstube, vodním mlýně Noßdorf, archeotechnickém centru Welzow, muzeu na letišti v Cottbusu a městském a průmyslovém muzeu v Gubenu. Putovní výstava je společným projektem Místní akční skupiny Spree-Neiße-Land e.V. a pracovní skupiny "Lužická muzejní země - Łužyska muzejowa krajina". Příprava a realizace speciální výstavy byla podpořena z prostředků dotačního programu EU LEADER.

Ceny

2,50 € dospělí
2,00 € sníženo
1,00 € Děti