Hrad Hornow / grod Lěšće


Památkově chráněné sídlo s pohnutou historií

Situace budovy / pozemku

Dnešní podobu získal zámek Hornow v roce 1862, kdy byl přestavěn na honosné sídlo rodiny Wilkinsů. Nalezené rekonstrukční plány z roku 1790 dokazují, že části hradu jsou podstatně starší. Reprezentativní řešení půdorysu i vnější fasády naznačují, že byl postaven v období pozdního baroka nebo raného klasicismu. Změny majitelů a nové slohové vlivy byly doprovázeny stavebními úpravami budovy. Například věž byla zcela zbořena poté, co byla poškozena v bojích na konci druhé světové války. Zámek byl prohlášen za památku již v roce 1982 a v roce 1998 byl zařazen na seznam památek spolkové země Braniborsko jako "zámek s parkem a dědičným pohřebištěm".

Charakteristika

První písemná zmínka o panství Hornow pochází z roku 1436.Několikrát změnilo majitele, včetně knížete Pücklera, až v roce 1862 přešlo do vlastnictví rodiny Wilkinsů. Díky vlastnictví mimo jiné uhelného dolu a několika plantáží v západní Usambaře přišel tehdejší správce okresu Spremberg a církevní mecenáš Dr. jur. Erwin Wilkins k bohatství, za které v roce 1903 přestavěl zámek na zámek a značně rozšířil park. V roce 1944 bylo do Hornova z Berlína přestěhováno oddělení švédského velvyslanectví a o rok později byl obsazen sovětskými vojáky. Po skončení války byla rodina Wilkinsů vyvlastněna. Následně byli v roce 1946 v zámku ubytováni vysídlenci, až o dva roky později zde bylo zřízeno nemocniční oddělení a mateřská škola. V letech 1997 až 2009 byly interiéry i exteriéry zámku zrekonstruovány a dnes je zámek místem setkávání pro kulturní výměnu. Historii budovy a zámeckého parku představí výstava od září 2022. "Výstavním objektem" bude i samotný zámek s unikátní stropní malbou Maxe Rabese, jednoho z nejuznávanějších německých malířů své doby, speciálními parketami, z nichž některé se dochovaly v původním stavu, původní možností zatemnění oken v tzv. empírovém sále a mnoha dalšími zajímavostmi.

Speciální výstavy / doprovodné nabídky

Hrad Hornow se pravidelně stává centrem kultury. Konají se zde koncerty, autorská čtení, divadlo, kabaret, kino, výstavy a mnoho dalšího. Kulturní spolek se účastní muzejních nocí ve čtvrti Spree-Nisa.


Umístění
Hrad Hornow
Školní ulice 33
03130 Spremberg, OT Hornow

Kontakt
Necháváme KULTURU ve VILLAGE HORNOW e.V.
Telefon: 0176/62106212 (Carmen Schimmack)
E-mail: KulturimDorfHornow@gmx.de
Webové stránky: www.Kulturverein-Hornow.de

Otevírací doba
čtvrtky od 16:00 do 18:00 hodin
(během otevírací doby otevřené knihovny) a
na všechny veřejné akce nebo
po telefonické dohodě
Zvláštní otevírací doba (od 21.04. do 30.11.24)
Pátek: 11:00 - 17:00 a
Neděle: 13:00 - 17:00
Přijetí
Dospělí:
Snížené:

Přístupnost
přístup a toalety nejsou bezbariérové.