Ach ta szkoła!

"Tradycyjny strój i krajobraz" w Muzeum Huty i Rybołówstwa w Peitz