Projekt

Między historią a teraźniejszością

Muzea w dzielnicy

Powiat Sprewa-Nysa, położony w Dolnych Łużycach, charakteryzuje się historycznym obszarem osadnictwa Serbołużyczan/Wendów, górnictwem, dawnymi terenami przemysłowymi i elementami przyrody, takimi jak Spreewald. To dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jest kultywowane przez muzea.

Ponad 40 instytucji muzealnych w powiecie Sprewa-Nysa oprócz podstawowych zadań związanych z gromadzeniem, konserwacją, badaniem, wystawianiem i mediacją coraz częściej zajmuje się także organizacją czasu wolnego i turystyką oraz promowaniem tożsamości kulturowej. W dzisiejszym świecie postrzegają siebie jako miejsca żywej debaty między historią a teraźniejszością.

 

Muzeum Ziemi Łużyckiej

Jednak rosnącym wymaganiom stawianym instytucjom muzealnym będzie można w przyszłości sprostać tylko dzięki nowym strategiom, nowoczesnej technologii i sprawnie działającym sieciom. Z tego powodu w 2006 r., dzięki projektowi "Region w działaniu", powstała sieć muzeów, która wspiera, dokumentuje i prezentuje pracę wielu poszczególnych instytucji - Łużycka Kraina Muzealna. Dzięki połączeniu działań muzealnych w sieć muzea mogą realizować projekty naukowe i kulturalne, zachowując jednocześnie swoją indywidualną orientację.

 

Inwentaryzacja cyfrowa

Na przykład udało się osiągnąć postęp w zakresie archiwizacji i dokumentacji jako podstawowych zadań i nieodzownej podstawy pracy naukowej muzeów. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu platformy internetowej "museum-digital" - projektu muzeów mającego na celu wspólną cyfrową publikację i inwentaryzację danych muzealnych - eksponaty i inwentarze są archiwizowane cyfrowo, zarządzane i wykorzystywane w sposób synergetyczny.

 

Zaangażowanie kulturalne

W ramach struktury Łużyckiej Krainy Muzeów nadal będzie można z powodzeniem promować i rozwijać istniejące inicjatywy kulturalne, takie jak "Łużycka Noc Muzeów".

 

Profesjonalna prezentacja

Dzięki marce "Kraina Muzeum Łużyckiego" można jednocześnie zintensyfikować działania w zakresie public relations. Profesjonalny wizerunek, prezentacja na wspólnym portalu internetowym i inne działania przyczyniają się do lepszego postrzegania placówki. Ta obecność i wykorzystanie nowych możliwości technicznych ułatwi także pracę muzeów.

 

Wspólne cele

Sieć "Łużycka Kraina Muzeów" umożliwia poznanie wysokiego statusu instytucji muzealnych w krajobrazie kulturalnym powiatu Sprewa-Nysa. Wspólnym celem muzeów i powiatu Sprewa-Nysa jest zapewnienie i rozszerzenie tego statusu w czasach ograniczonych zasobów finansowych i kadrowych. Tylko żywe instytucje muzealne mogą podnieść poziom wiedzy o regionie, z którego pochodzą, i stworzyć pomost między historią a teraźniejszością.

 

więcej linków:

www.landkreis-spree-neisse.de