Prasa / Materiały do pobrania

naciśnij

Między historią a teraźniejszością

Muzea w dzielnicy

Powiat Sprewa-Nysa, położony w Dolnych Łużycach, charakteryzuje się historycznym obszarem osadnictwa Serbołużyczan/Wendów, górnictwem, dawnymi terenami przemysłowymi i elementami przyrody, takimi jak Spreewald. To dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jest kultywowane przez muzea.

Ponad 30 instytucji muzealnych w powiecie Sprewa-Nysa oprócz podstawowych zadań, takich jak gromadzenie, konserwacja, badanie, wystawianie i pośredniczenie, coraz częściej realizuje swoje zadania w zakresie rekreacji i turystyki oraz promowania tożsamości kulturowej. W dzisiejszym świecie postrzegają siebie jako miejsca żywej debaty między historią a teraźniejszością.

Muzeum Ziemi Łużyckiej

Jednak rosnącym wymaganiom stawianym instytucjom muzealnym będzie można w przyszłości sprostać tylko dzięki nowym strategiom, nowoczesnej technologii i sprawnie działającym sieciom. Z tego powodu w 2006 r., dzięki projektowi "Region w działaniu", powstała sieć muzeów, której zadaniem jest wspieranie, dokumentowanie i prezentowanie pracy licznych instytucji - "Łużycka Kraina Muzealna". Dzięki połączeniu działań muzealnych w sieć muzea mogą realizować projekty naukowe i kulturalne, zachowując jednocześnie swoją indywidualną orientację.

Inwentaryzacja cyfrowa

Na przykład możliwe było osiągnięcie postępu w zakresie archiwizacji i dokumentacji jako podstawowych zadań i niezbędnej podstawy pracy naukowej muzeów. Dzięki stworzeniu i wykorzystaniu na szeroką skalę oprogramowania "MUSEO" - innowacyjnego rozwiązania technicznego w postaci centralnego, nadającego się do ponownego wykorzystania archiwum długoterminowego - eksponaty i inwentarz są archiwizowane cyfrowo, zarządzane i wykorzystywane w sposób synergiczny.

Zaangażowanie kulturalne

W ramach struktury "Łużyckiej Krainy Muzeów" nadal będzie można z powodzeniem promować i rozwijać istniejące inicjatywy kulturalne, takie jak "Noc Muzeów w Łużyckiej Krainie Muzeów".

Profesjonalna prezentacja

Dzięki marce "Kraina Muzeum Łużyckiego" można jednocześnie zintensyfikować działania w zakresie public relations. Profesjonalny wizerunek, prezentacja na wspólnym portalu internetowym i inne działania przyczyniają się do lepszego postrzegania placówki. Ta obecność i wykorzystanie nowych możliwości technicznych ułatwi także pracę muzeów.

Wspólne cele

Sieć "Łużycka Kraina Muzeów" umożliwia poznanie wysokiego statusu instytucji muzealnych w krajobrazie kulturalnym powiatu Sprewa-Nysa. Wspólnym celem muzeów i powiatu Sprewa-Nysa jest zapewnienie i rozszerzenie tego statusu w czasach ograniczonych zasobów finansowych i kadrowych. Tylko żywe instytucje muzealne mogą podnieść poziom wiedzy o regionie, z którego pochodzą, i stworzyć pomost między historią a teraźniejszością.

więcej linków:

www.landkreis-spree-neisse.de

 

Zdjęcia prasowe do pobrania

Logo Muzeum Ziemi Łużyckiej
pobieranie logo

Logo Kobi
logo kobi pobierz

Podróż w czasie po krainie muzeów
clock-download