Mezinárodní den muzeí se bude slavit 19. května 2024!

Mezinárodní den muzeí se bude slavit 19. května 2024!

Kategorie : Aktuální

V roce 2024 se Mezinárodní den muzeí uskuteční již po sedmačtyřicáté. Cílem tohoto akčního dne je upozornit na tematickou rozmanitost více než 7 100 muzeí v Německu a muzeí po celém světě. Hlavní zásadou Dne muzeí proto je Objevte muzea. Muzea svým širokým spektrem, rozmanitou nabídkou a inovativními nápady významně přispívají k našemu kulturnímu a společenskému životu. Jako návštěvníci jste srdečně zváni, abyste objevili poklady uchovávané v muzeích a nechali se inspirovat nadšeným nasazením muzejních pracovníků.

Tento den akcí vyhlašuje každoročně Mezinárodní rada muzeí (ICOM) a zdůrazňuje různé téma muzejní práce.

V Německu je Mezinárodní den muzeí koordinován na celostátní úrovni Německým svazem muzeí (Deutscher Museumsbund e.V.) a je organizován v úzké spolupráci s muzejními svazy a úřady spolkových zemí na regionální úrovni a místními muzei. Den muzeí podporuje ICOM Německo. V letošním roce nad tímto akčním dnem převzala záštitu předsedkyně Spolkové rady Manuela Schwesigová.