Přádelny mají v lužickosrbské a vendské sídelní oblasti dlouhou tradici. Předení lnu bylo důležitou zimní prací. V té době byla každá vesnická dívka hrdá na to, že může ke svému věnu darovat jemné, vlastnoručně utkané plátno. Protože samotné předení není žádná legrace, zájemci jsou vítáni. Jednou měsíčně se scházejí pilné přadleny pod vedením Tabei Kobalzové a spřádají všechny druhy vlny pomocí kolovrátku a kolovrátku. Pokud máte, přineste si prosím vlastní kolovrátek! Pro všechny nováčky jsou v atzu k dispozici kolovrátky a kolovrátky, které si mohou vyzkoušet.
Čas: listopad až březen od 16:00 do 18:00 hodin
Duben až říjen od 17:00 do 19:00
Náklady: 2,00 € na vodu a elektřinu do kasičky.