Kulturní bohatství malého lužickosrbského / vendského národa ve Vendském muzeu v Cottbusu

Expozice Vendského muzea, která vychází z rozsáhlých sbírek, poskytuje pohled do prehistorie a rané historie a zabývá se také tématy lužickosrbského / vendského lidového umění, výtvarného umění, jazyka, písma, literatury, hudby, lidových krojů, způsobu života a zvyků, vendských mincí a řádů a také poštovní historií Lužických Srbů. Návštěvník se dozví, že autochtonní Slované v Německu původně obývali oblast, jejíž nejzápadnější úpatí se rozkládalo od Šlesvicka-Holštýnska na severu až po Horní Franky na jihu země, že podíl Vendů na německých dějinách a lidovém vývoji je větší, než se často předpokládá, a že se v žádném případě neomezuje pouze na Lužici.

Nabídka probíhá v interiéru a je určena školákům.
tříd 1 až 10.
Termíny: dle dohody
Předběžná registrace: alespoň 2 týdny předem
Velikost skupiny: 5 až 30 osob
Vstupné na osobu: 0,75 €

Vendské muzeum Cottbus


Duben 2024
PoÚtStČtTakžeNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
"Bře   Kvě "

kobi