Od 21. února je v Muzeu železářství a rybářství v Peitzu k vidění speciální výstava "Muzeum Schaufenster". Na této výstavě představují členové pracovní skupiny Lužického zemského muzea své společné rysy a zvláštnosti. V neposlední řadě je cílem přilákat do muzeí nové návštěvníky.
Čtyři funkční výstavní stěny umožňují návštěvníkům nahlédnout do muzeí a vlastivědných center okresu Spree-Neisse obrazem, slovem i zvukem. Dozvíte se více o místopisném salonu Gr. Kölzig, mlýně v Noßdorfu, textilním muzeu ve Forstu (L), muzeu na letišti v Cottbusu a městském a průmyslovém muzeu v Gubenu. Putovní výstava je společným projektem Místní akční skupiny Spree-Neiße-Land e.V. a pracovní skupiny "Lužická muzejní země - Łužyska muzejowa krajina". Příprava a realizace speciální výstavy byla podpořena z prostředků dotačního programu EU LEADER.

Ceny

3,50 € dospělí
2,00 € sníženo