Horst Jurtz jest jednym z najbardziej znanych malarzy w regionie. Poświęcił sztuce większość swojego życia. Nie wie, ile dzieł stworzył, ale z pewnością jest ich ponad 1000. Nadal codziennie pracuje w swoim studio i nawet w wieku 90 lat wciąż ma wiele pomysłów, które chce przenieść na płótno. Obecnie prezentuje retrospektywę swojej wieloletniej pracy w lokalnym muzeum. Tytuł wystawy brzmi: "Trzeba zostawiać ślady - nie tylko kurz". Pozostawia ślady pędzlem i kolorem.