Sukienki i włókna sztuczne w "Gubener Tuche und Chemiefasern e.V." (Gubeńskie Stowarzyszenie Sukien i Włókien Sztucznych)

Uczestnicy projektu zwiedzają wystawy dotyczące "Historii dawnej fabryki włókien chemicznych" oraz "Historii gubeńskich sukienników". Wyświetlany jest film o historii Guben, a uczniowie mogą wykazać się wiedzą w quizie na obu wystawach. Dla najlepszych przewidziana jest nagroda. Na życzenie serwowana będzie kiełbaska z grilla i napój w cenie 2,00 €.

Te materiały robocze należy przywieźć ze sobą:
Materiały piśmiennicze, np. kolorowe lub flamastry

Oferta odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych i jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym.
klas od 3 do 10.
Terminy: po uzgodnieniu
Rejestracja wstępna: co najmniej 3 dni wcześniej
Czas trwania: ok. 3,5 godz.
Wielkość grupy: od 8 do 25 osób
Udział w wydatkach na osobę (na materiały itp.): 2,00 €

Oferty uzupełniające:
Na miejscu możliwe jest zwiedzanie ogrodu edukacyjnego i galerii jabłoni. Dodatkowo możliwa jest sesja zdjęciowa w historycznych płaszczach i/lub na traktorze elektrycznym.

Oczywiście jest też konkurs "Kto namaluje najpiękniejszą Kobi"?