Przędzalnie mają długą tradycję na obszarze osadnictwa serbołużycko-wendyjskiego. Ważnym zimowym zajęciem było przędzenie lnu. W tamtych czasach każda wiejska dziewczyna była dumna z tego, że w posagu może podarować delikatne, własnoręcznie utkane płótno. Ponieważ samotne kręcenie to żadna frajda, zapraszamy chętne osoby. Raz w miesiącu pracowite prządki spotykają się pod kierunkiem Tabei Kobalz, aby prząść wszystkie rodzaje wełny za pomocą wrzeciona i koła przędzalniczego. Jeśli masz takie koło, przynieś własne! Kółka do wypróbowania są dostępne w atz.
Czas: od listopada do marca w godz. 16.00-18.00
od kwietnia do października w godz. 17.00-19.00
Koszty: 1,00 € za wodę i prąd do puszki na datki.