Mała osada domków jamowych ze słowiańskiego średniowiecza, w Muzeum Historii Lokalnej w Dissen, zaprasza na otwarcie sezonu szczególnie rodziny z dziećmi. Część osady można dokładnie obejrzeć słuchając średniowiecznej muzyki. Domy wyglądają tak, jakby ich mieszkańcy opuścili swoje domy tylko na krótko, aby pracować w polu. Można więc zajrzeć do domu wojownika, domu garncarza i domu tkacza i dowiedzieć się, jak ludzie przędli, wyplatali, farbowali i robili garnki, ale także jak wyplatali kosze i zajmowali się stolarką.
11:00 - 15:00, wstęp 5,50 €, dzieci 3,00 €